23.07.2022. Lion King za Filipa - Taverna "Piatakia" Zemun"