24.09.2022. Jovanovo krštenje - "Nera VIP" Beograd