24.09.2022. Tema Duh slobodno juri - "Miris dunava" Zemun